Fremmødekontrol:

Vi har fremmødekontrol med børnene om eftermiddagen, hvilket vil sige, at vi skal"efterlyse" dem, hvis de udebliver fra ”Kernehuset”.

 

                                                       

Morgen:

”Kernehusets" morgenåbningstid er beregnet for de børn, hvis forældre møder på arbejde så tidligt, at de ikke selv kan sende børnene direkte i skole.

Børnene ankommer i en jævn strøm, og aktiviteterne bærer præg af stille sysler og spil eller højtlæsning.

Mellem en trediedel og en fjerdedel af de tilmeldte børn benytter morgenåbningen.

Børnene har mulighed for at købe morgenmad i tidsrummet mellem 6.00 og 7.30, mod en betaling på 4,50 kr. pr. måltid.

 

Eftermiddag:

”Kernehuset” tilbyder en frugtordning.

Den koster pt. 180,- kr. for 3 måneder og includerer pr. dag:

2 stk. frugt, 1 stk. rugbrød og mælk om eftermiddagen.       

Når børnene kommer fra skole kl. 14.10 er der frugt og rugbrødmadder klar.

 

Aktivitetstilbud:

”Kernehuset” rummer en bred vifte af aktivitetstilbud.

En stor del af disse er umiddelbart til at gå til for børnene, andre kræver hjælp til igangsætning eller opsyn.

Af tilbud kan nævnes flg:

                 

  • Udendørs: Crossbane - Multibane - Legeplads - Sandkasse - Mooncar – Tricykler – Artistcykler – Overdækket bålplads - Stylter og mange andre udendørs legeredskaber og klatretræer.

                    

  • Indendørs: Dukker – Træ - Gravering - Tegne - Male - Sy - Væve - Perler - Læse - Bygge - Biler - Traktor - Legedyr - Spil m.m.

                    

Børnene er ikke opdelt i aldersgrupper og kan frit vælge, hvad de har lyst til at foretage sig.

Personalet er hver især fast tilknyttet et bestemt "værested", såsom: Sy-, male-, klippe/lime/klistre– og træværksted.

Den enkelte medarbejder deler sin daglige indsats mellem almindeligt opsyn, hjælp og igangsætning, klargøring af materialer, samvær med børnene og speciel opmærksomhed på enkelte børn.