Forældrerådet består af fire forældre + leder og evt. medarbejderepræsentant fra SFO Kernehuset.

Valg til forældrerådet foregår ved, at der på 0. - 3. klasses forældremøde udpeges en forældre fra hver klasse.                                                     

Forældrerådet sidder for et år af gangen og fungerer dels som ”praktisk gris” og dels som et forum, hvor der gensidigt kan vendes aktuelle problemstillinger.

Der holdes møder efter behov.

Dagsorden fastsættes af lederen og forældrerådets formand.

 

Flg. sidder i forældrerådet indtil oktober 2019:(fra venstre)

  • Anne Louise (mor til Rasmus 1. kl. og Thomas 3.kl)
  • Christina (mor til Andrea 1.kl. - Jeppe 2.kl.) Formand for forældrerådet  
  • Helena (mor til Frederik 0.kl.)
  • Morten (far til Gustav 3. kl.)