Bygninger

Skolens bygninger og faciliteter

Renovering 2014

Stormen Bodil forårsagede i efteråret 2013 en række skader på skolens ovenlys.

Efter nærmere eftersyn og energiberegninger indledes der i 2014 en renovering af den "gamle" del af skolen

Skolens historie

Skolen består af en bygning fra 1960 og en tilbygning fra 1980.
 
Skolen blev renoveret i 2002. I den forbindelse blev gymnastiksalen ombygget til klasseværelser og samlingssal. Idrætsundervisningen foregår i Vorgod-Barde Hallen, som er nabo til skolen.
 
En del af klasseværelserne blev større og der blev lavet enkelte grupperum.
 
Biblioteket blev større og fremstår i dag som et indbydende midtpunkt i bygningen fra 1960.
 

 

Elevernes skolemøbler

Eleverne har nyere/tidssvarende møbler i alle stamlokaler.

Enkelte faglokaler og delelokaler har møbler der er af ældre dato, men fuldt anvendelige.

Skolevejens trafiksikkerhed

Skolepatrulje

Ved Vorgod-Barde Skole tilbyder vi, at elever fra 6. klasse (5. klasse fra juni) står skolepatrulje overfor skolen ved fodgængerfelterne på Vorgodvej og Nørlundvej.

Den primære målgruppe for skolepatruljen er elever i 0. – 2. klasse, men skolepatruljens anvisninger skal respekteres af alle brugere: elever, forældre og medarbejdere.

Skolepatruljen står ved skolen hver morgen fra 20 minutter før første lektion. Endvidere står skolepatruljen, hvor det er muligt i forhold til skemaet på øvrige tidspunkter 0. kl. – 2. kl. får fri.

Skolen oplever længere perioder, hvor ingen børn benytter overgangen på Vorgodvej. I disse perioder er der ikke skolepatrulje. Skolens kontor orienterer i samarbejde med den ansvarlige lærer på ForældreIntra om tidspunkter for skolepatrulje.

Hvis forældre får behov for skolepatruljen til at følge deres børn i 0. – 2. klasse over ved Vorgodvej i en længere periode, ringes til skolens kontor på 9974 2730 to uger i forvejen, så skolen kan nå at lægge nye vagtplaner for skolepatruljen.

Her kan du aflevere og hente dit barn

Forældre, der henter og bringer børnene skal bruge gruspladsen eller parkeringspladsen på Nørlundvej, eller Vorgod-Barde Hallens parkeringsplads. Af- og påsætning andre steder er ikke tilladt, da det giver farlige trafiksituationer.

Busholdepladsen skal respekteres af alle brugere. Der er ifølge færdselsloven parkerings- og standsningsforbud 12 meter på hver side af stoppestedsskiltet.