Vorgod-Barde Skole er en grundskole fra 0. – 6. klasse. Derfra går eleverne videre til overbygningsskolen i Videbæk. 

Vorgod-Barde Skole er bygget i 1960, hvilket blev fejret med stort 50- års jubilæum august 2010.

Hverdagen er præget af et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem elever, lærere, forældre og andre samarbejdspartnere.

Vi arbejder i overensstemmelse med  Ringkøbing-Skjern kommunes vedtagne Fælles børne- og ungesyn https://www.rksk.dk/om-kommunen/raad-naevn-syn-og-kommissioner/boerne-og-ungesyn

Hver morgen mødes alle elever og lærere til samling. Her synges ugens sang/salme samt en anden udvalgt sang. De fleste gange spiller eleverne til. Ca. 1 gang om måneden er der udvidet samling, hvor klasserne på skift kommer med et indslag.

Ca. hver 14. dag arrangerer 5. og 6. klasse ”store leger med små” i 10-frikvarteret. Aktiviterne bliver annonceret til samling dagen før.

Vi håber og ønsker, at vi med denne hjemmeside kan give oplysninger og svar på en række spørgsmål vedrørende skolen.

Hvis der er yderligere spørgsmål er alle velkommen til at ringe til skolens kontor på tlf. 9974 2730