Vigtig information fra Tandplejen
Vedrørende undersøgelse af specialtandlæge i tandregulering

Børn i 6. klasse
Alle børnene i 6. klasse undersøges fortsat af en specialtandlæge på de kommunale klinikker i henholdsvis Ringkøbing og Skjern samt på Videbæk skole.
Kontaktperson for Ringkøbing-, Homsland- og Videbækområdet er Berit Skaaning Kristensen, telefonnummer 9974 2405.

Transport

Vigtigt nyt
Fremover udsendes information om 6. klasses-undersøgelse hos specialtandlæge via ForældreIntra.
Børnene får altså ikke som hidtil en seddel med hjem fra skolen, når de skal til undersøgelse.
 

Børn yngre eller ældre end 6. klasse
Øvrige børn med behov for undersøgelse af en specialtandlæge indkaldes fortsat - i videst muligt omfang - til klinikkerne i Ringkøbing og Skjern.

Vigtigt nyt
Tiderne til disse undersøgelser sendes fremover via sms.
Den kommunale Tandpleje er generelt presset ressourcemæssigt, og dette gælder også i forhold til tider hos specialtandlæge. Vi beder derfor om afbud i god tid, hvis dit barn er forhindret i at møde på det aktuelle tidspunkt.


Med venlig hilsen

Personalet på Ringkøbing-Skjern Kommunes tandklinikker

Dato: 20141210